Членове

БАДП е

"Българска асоциация за директни продажби" (БАДП) е организация с нестопанска цел, основана през май 2004 година.

Основните цели на асоциацията са:

Председател на асоциацията е управляващият директор на Орифлeйм България – г-н Милен Бонкалов.

През май 2005 г. БАДП стана член на Европейска асоциация за директни продажби (ЕАДП).

Членове

Членове на БАДП

AquaSource София 1404,
ж.к. "Гоце Делчев",
ул. Костенски водопад 47,
вх. А, ет. 1
www.aquasource.net

Forever Living
София 1408
ул. Бурел 41Б
ФЛП България
www.flp.bg

Oriflame
София 1750,
бул.Цариградско шосе 54Б
www.oriflame.bg

Royal Sales
София 1612,
ж.к. "Лагера",
ул."Хризантема" 14
www.rsi.bg

Tiens
София 1000, Бул. "Тодор Александров" 28
http://bg.tiens.com

ЕАДП е

"Европейска асоциация за директни продажби" (ЕАДП) е основана през 1968 г. и представлява индустрията на директните продажби в Европа.

Членове

Целите на ЕАДП са…

Членове на ЕАДП са…

Мисия

ЕАДП представлява на европейско ниво интересите на националните Асоциации за директни продажби, както и компаниите, които са техни членове.

Мисия на ЕАДП ще бъде постигната чрез: