За директните продажби

Какво са директните продажби

Директните продажби са метод на продажба на потребителски стоки и услуги, насочени директно към потребителите по модела "от човек на човек'', които обикновено се осъществяват в домовете, работните места и други места, различни от магазините. Директните продажби са продажби "извън магазинната мрежа" и обикновено се реализират чрез словесно предствяне или демонстрация на продукта или услугата от страна на търговеца.

Кой може да осъществява директни продажби?

На практика всеки може да се занимава с директни продажби. Директните търговци се различават по образование, възраст, пол. По света има повече от 96 милиона търговци, осъществяващи директни продажби, и по-голямата част от тях са жени. Повечето от търговците се занимават с това на непълен работен ден, но все повече нараства броят на тези, който работят на пълен работен ден. Този тип търговци оценяват гъвкавостта, която директните продажби им носят, защото осъществяването им е лесно, изисква малки инвестиции и не е нужен специфичен опит, тъй като повечето компании предлагат постоянни и подробни обучения.

Какви стоки и услуги се предлагат чрез метода на директните продажби?

Директните продажби са подходящи за широка гама от потребителски продукти: козметика, продукти за лична грижа, грижа за здравето, различен вид услуги и др. Всички предлагани продукти се демонстрират от търговеца и могат да бъдат изпробвани от купувача, за тях се осигурява следпродажбен сервиз, допълнен от право на отказ.

Каква е разликата между директните продажби и другите видове продажби извън магазина?

Основната характеристика на директните продажби е връзката между продавача и клиента.
Продажбата на стоки чрез електронната поща, по телефона и интернет са форми на дистанционна търговия, при която договарянето се осъществява единствено чрез дистанционна комуникация, без да се осъществява общуване "лице в лице" между продавача и купувача.

Има ли разлика между директните продажби и мултилевъл маркетинга?

Не. Директните продажби представляват канал на дистрибуция. Мултилевъл маркетингът е начин на организиране на бизнеса с директните продажби и осигуряване на печалба за директните търговци.

за директните продажби

Директната продажба не e

Продажба чрез Интернет, по телефона или по пощата, без пряк контакт между клиента и търговеца. Тези методи на продажба са форми на дистанционни продажби. Договарянето в този случай се осъществява чрез използване на едно или повече средства за дистанционна комуникация.

Директната продажба не е пирамидална продажба

Схемата на "пирамидите" се базира на участници, които заплащат за възможността да получат компенсация, ако привлекат други хора в схемата (а не от продажба на продукти и услуги). Съществуват механизми, чрез които рекламиращите така наречената "инвестиция" или "търговска" схема, обогатяват себе си в геометрична прогресия, осигурявайки нови участници. Подобни измамни схеми са описани в правния свят като "верижни писма", "схема на снежната топка", "верижна продажба", "парични игри" или "инвестиционни лотарии".

Европейска асоциация за директни продажби (ЕАДП) има отношение към пирамидалните схеми, защото тези и други подобни измамни схеми често се представят или понякога се бъркат с директните продажби. ЕАДП осъжда тези практики и изцяло подкрепя европейското законодателство, забраняващо пирамидалните схеми.

за директните продажби

Предимства на директните продажби

Директните продажби са уникален метод за дистрибуция.

Предимства за клиентите

Предимства за търговците, извършващи директни продажби