Станете член на БАДП

Членство

Всяка компания е добре дошла да кандитатства за членство в БАДП, ако:

Кандидат-компаниите подават молба за прием до Председателя на асоциацията към съответния момент. Асоциацията кани кандидат-компанията на своя редовна среща с цел презентиране историята и дейността на първата. В рамките на един месец компаниите-членки взимат решение относно приема на кандидата.

Веднъж приета за пълноправен член, компанията запазва статута си при условие, че спазва устава, кодекса и всички правни изисквания на БАДП.

БАДП искрено вярва в директните продажби и е отдадена на доброто представяне на този бизнес и защитата на нейните членове пред държавните институции и пресата.

Нашите членове имат право на:

direct selling